Naujienos

Techninės pagalbos seminaras Karpynėje

Techninės_pagalbos_seminaras_karpynėje (14)2015 metų gruodžio 03 dieną Karpynėje vyko Lietuvos automobilininkų sąjungos techninės pagalbos komiteto ir UAB Goldas vadovų organizuotas seminaras techninės pagalbos teikėjams.

Seminaro metu buvo gvildenti aktualūs paslaugų teikėjams klausimai. Analizuojama esama situacija, ieškoma išlylančių problemų sprendimo būdų.

 

 

 

 

SUSITIKIMO AKIMIRKOS