Paslaugos

Priverstinis transporto priemonės nuvežimas ir saugojimas Vilnius

Priverstinis nuvežimas ir saugojimas. Vilniaus miesto ir rajono Vyriausio policijos komisariato nuvežimo paslaugos. Priverstinis nuvežimas ir saugojimas vykdomas asmens interesais (būtinoji pasauga) ir už šias paslaugas turi sumokėti automobilio savininkas ir/ar valdytojas. Vilniaus miestas ir rajonas.

Paslaugų įkainiai galioja nuo 2017.05.10

Paslaugos aprašytos sutarties  2,1 punktuose:

Nuvežimo įkainis 2,5 eur

Saugojimo įkainis iki Vilniaus policijos komisariato sprendimo priėmimo grąžinti  transporto priemonę dienos 2,0 eur /para.

Kitos paslaugos:

Saugojimas: įkainis po PK sprendimo priėmimo grąžinti  transporto priemonę 25  eur /para.

Transporto priemonės išdavimas  ne darbo valandomis  mokestis 50 eur.

Saugojimas: Aikštelės adresas: Minsko plentas 27, Vilnius

Telefono numeris: +37069821551 (Prieš atvykstant atsiimti transporto priemonę susiderinti iš anksto atsiėmimo laiką )

Darbo laikas:

I-IV nuo 8:00 iki 17:00,

V nuo 8:00 iki 16:00.

Galimi atsiskaitymo būdai:

1. Atsiskaitymas bankiniu pavedimu prieš transporto priemonės atsiėmimą (pavedimo kopiją pripažįstame tik patvirtinta banko).

2. Atsiskaitymas mokėjimo kortele vietoje (ši paslauga bus galima atsiskaityti nuo Gegužės 29 dienos.

3. Atsiskaitymas per Payserą.

4. Atsiskaitymas grynais pinigais negalimas .

Dėl sąskaitos faktūros išrašymo kreiptis elektroniniu paštu: sos24@sos24.lt arba tel +37064022220

33 str. | Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymas

Straipsnio redakcija įsigalioja nuo: 2018-05-20 Teisės akto redakcija įsigalioja nuo: 2020-01-01 Teisės akto statusas: Galiojantis

33 straipsnis. Transporto priemonės priverstinis nuvežimas arba uždraudimas toliau važiuoti

1. Priverstinai transporto priemonė gali būti nuvežama į ūkio subjekto, kuriam suteikta teisė verstis tokia ūkine komercine veikla, transporto priemonių stovėjimo aikštelę arba uždraudžiama transporto priemonei toliau važiuoti, jei transporto priemonės valdytojas, naudodamas transporto priemonę, sukelia grėsmę eismo dalyvių ar kitų asmenų sveikatai ar gyvybei arba trukdo saugiam transporto priemonių ar pėsčiųjų eismui ir pažeidžia KET reikalavimus.

2. Nustačius didelį ir (ar) pavojingą trūkumą, susijusį su krovinio išdėstymu ir (ar) jo pritvirtinimu, uždraudžiama N2, N3, O3 ir Oklasių transporto priemonei toliau važiuoti ir laikinai paimami transporto priemonės registracijos dokumentai, kol bus pašalinti krovinio išdėstymo ir (ar) jo pritvirtinimo trūkumai.

3. Pradinio techninio patikrinimo kelyje ar išsamesnio techninio patikrinimo techninės apžiūros įmonėje metu nustačius didelį ir (ar) pavojingą trūkumą, uždraudžiama M2, M3, N2, N3, O3, Oklasių transporto priemonei, T5 kategorijos ratiniam traktoriui, kurie dažniausiai naudojami viešuosiuose keliuose vežimams už atlygį ir kurių didžiausias projektinis greitis yra didesnis kaip 40 km/h, toliau važiuoti ir laikinai paimami transporto priemonės registracijos dokumentai, kol bus pašalinti nustatyti dideli ir (ar) pavojingi trūkumai. Nustačius Lietuvoje registruotos transporto priemonės pavojingą trūkumą, panaikinamas privalomosios techninės apžiūros dokumentų galiojimas. Uždraudus transporto priemonei toliau važiuoti, policijos ar Lietuvos transporto saugos administracijos pareigūnai gali išduoti leidimą transporto priemonei nuvykti iki vienos iš artimiausių remonto vietų, kurioje galima pašalinti nustatytus trūkumus, jeigu pavojingi trūkumai gali būti ištaisyti taip, kad būtų galima nuvažiuoti iki šios remonto vietos nesukeliant tiesioginio pavojaus toje transporto priemonėje esančių asmenų ar kitų eismo dalyvių saugumui.

4. Priverstinai transporto priemonė gali būti nuvežama į kitą vietą iš vietų, kuriose leidžiama transporto priemonėms stovėti, jei trukdo šias vietas valyti ir tvarkyti savivaldybės vykdomosios institucijos prašymu arba jei trukdo valstybės institucijoms ar įstaigoms atlikti gelbėjimo darbus arba likviduoti avarijos padarinius, ir iš vietų, kurios turi būti atlaisvintos dėl rengiamo oficialaus vizito. Šioje dalyje numatytais atvejais transporto priemonės savininkas ar valdytojas neatlygina išlaidų, susijusių su transporto priemonės priverstiniu nuvežimu.

Dėl sprendimo priėmimo:

5. Sprendimą dėl priverstinio transporto priemonės nuvežimo ar uždraudimo toliau važiuoti, jei yra šio straipsnio 1 dalyje nustatyti pagrindai, ir sprendimą dėl uždraudimo toliau važiuoti, jei yra šio straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatyti pagrindai, gali priimti policijos ar Lietuvos transporto saugos administracijos pareigūnai, o jei yra šio straipsnio 4 dalyje nustatyti pagrindai, – policijos ar Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pareigūnai.

6. Policijos pareigūnai, priėmę sprendimą dėl priverstinio transporto priemonės nuvežimo, praneša transporto priemonės savininkui (valdytojui) apie priimtą sprendimą dėl priverstinio transporto priemonės nuvežimo.

7. Priverstinio transporto priemonių nuvežimo ir uždraudimo toliau važiuoti tvarką, M2, M3, N2, N3, O3 ir Oklasių kelių transporto priemonių ir T5 kategorijos ratinių traktorių techninių patikrinimų organizavimo Lietuvos Respublikos keliuose taisykles nustato Vyriausybė arba jos įgaliota institucija.

Dėl apmokėjimo;

8. Išlaidas, susijusias su priverstiniu transporto priemonės nuvežimu į transporto priemonės stovėjimo aikštelę šio straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais ir jos saugojimu transporto priemonės stovėjimo aikštelėje, ūkio subjektui transporto priemonės savininkas ir valdytojas atlygina solidariai. Šios išlaidos atlyginamos arba adekvatus prievolės atlyginti išlaidas įvykdymo užtikrinimas Civiliniame kodekse nustatytais būdais ir tvarka pateikiamas iki transporto priemonės paėmimo iš transporto priemonės stovėjimo aikštelės.

9. Išlaidas, susijusias su išsamesnio techninio patikrinimo atlikimu techninės apžiūros įmonėje, transporto priemonės trūkumų šalinimu, padengia transporto priemonės valdytojas ir (ar) vairuotojas.